امروز : یکشنبه, 28 شهریور 1400
اخبار مدیریت

برگزاری مانور آموزشی علمی ،عملی حریق(مانور اطفاء حریق) با همکاری پرسنل آتشنشانی شهرستان آق قلا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت برق شهرستان آق قلا: برگزاری مانور آموزشی علمی ،عملی حریق در مورخه 21/11/95 با همکاری پرسنل زحمتکش آتشنشانی در محوطه ساختمانی آتشنشانی انجام شد....

موفقیت دیگر در عرصه خدمت رسانی به مردم شهید پرور روستای عطاآباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان آق قلا: مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان آق قلا در خصوص موفقیت دیگری در عرصه خدمت رسانی به مردم شهید پرور روستای عطاآباد خبر داد....
آرشیو